Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2021 року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2021 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2021 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2021 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 квартал 2021 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2021 року

Презентація “Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2020 рік”

Довідка про виконання бюджету міста за 2020 рік

Звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік

Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2020 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2020 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 квартал 2020 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2020 року

Презентація “Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2019 рік”

Довідка про виконання бюджету міста за 2019 рік

Звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік

Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2019 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2019 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 квартал 2019 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2019 року

Презентація “Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2018 рік”

Довідка про виконання бюджету міста за 2018 рік

Річний звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік

Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2018 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2018 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 квартал 2018 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2018 року

Довідка про виконання бюджету міста за 2017 рік

Звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік

Презентація виконання бюджету міста за 2017 рік

Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2017року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2017 року

Довідка про виконання бюджету міста за 1 квартал 2017 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2017 року

Довідка про виконання бюджету міста за 2016 рік

Звіт про виконання бюджету міста за 2016 рік

Презентація виконання бюджету міста за 2016 рік

Довідка про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року

Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року

Довідка про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2016 року

Довідка про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року

Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2016 року

Презентація виконання бюджету міста за 2015 рік

Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік

Довідка про виконання бюджету м. Запоріжжя за 9 місяців 2015 р.

Виконання бюджету станом на 01.01.2015р

Довідка про виконання бюджету м. Запоріжжя за І квартал 2014 р.

Довідка про виконання бюджету м. Запоріжжя за 9 місяців 2013 р.

Довідка про виконання бюджету м. Запоріжжя за 6 місяців 2013 р.

Повна версія довідки: Довідка про вик. бюдж.за 9 міс. 2013

 ДОВІДКА

про виконання бюджету м.Запоріжжя за 9місяців 2013 року

Виконання бюджету міста тісно пов’язано з показниками соціально-економічного розвитку. Так, за звітний період в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 3,7 відсотка. За обсягами реалізованої промислової продукції близько двох третин належить місту – 34 784,4 млн.грн. (90,4 відсотка до аналогічного періоду минулого року), з яких 41,3 відсотка припадає на металургію, 24,3 відсотка – на машинобудування, 14,2 відсотка – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Порівняно з минулорічними показниками відбулось зростання обсягів виробництва у машинобудуванні на 4,4 відсотка та у галузі постачання електроенергії, газу, пари та води – на 1,7 відсотка. Натомість зменшився цей показник у металургійному виробництві на 4,6 відсотка та у виробництві харчових продуктів – на 17,8 відсотка.

Доходи бюджету міста

Доходна частина бюджету міста станом на 01.10.2013 становить 1 929,2 млн.грн. Надходження загального фонду бюджету складають 1 721,2 млн.грн., з них податки, збори та інші обов’язкові платежі – 1 238,7 млн.грн., офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів – 482,5 млн.грн.

 

Без врахування трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 100,2 відсотка. У порівнянні з січнем-вереснем 2012 року відбулось зростання на 21,4 млн.грн. або на 1,8 відсотка.

 

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, його надходження за звітний період склали 909,3 млн.грн., що на 12,4 млн.грн. або на 1,4 відсотка більше минулорічних показників. З метою збільшення надходжень до бюджету цього податку виконавчими органами міської ради спільно з податковими органами міста продовжується робота з підприємствами міста, спрямована на підвищення фонду оплати праці. Завдяки проведеним заходам бюджет міста додатково отримав 4,5 млн.грн.

Плата за землю є другою складовою загального фонду бюджету міста, її надходження склали 267,9 млн.грн., план виконаний на 105,2 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року зростання становить 15,9 млн.грн. або 6,3 відсотка. Зазначеному збільшенню та перевиконанню планового показнику сприяли надходження плати за землю від деяких підприємств міста за результатами перерахунків минулорічних платежів з врахуванням пені і штрафних санкцій та проведення роботи з землекористувачами щодо необхідності здійснення перерахунків вартості землі і збільшення ставок.

За звітний період до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 28,4 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Надходження спеціального фонду бюджету міста склали 208,0 млн.грн., в тому числі податки і збори – 190,7 млн.грн., субвенції з державного бюджету – 17,3 млн.грн. Без урахування офіційних трансфертів план виконаний на 112,4 відсотка.

Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду займає єдиний податок, його надходження склали 93,9 млн.грн., що на 31,0 млн.грн. перевищує показник за відповідний період минулого року. Значний темп росту єдиного податку пов’язаний із зростанням кількості платників на 529 суб’єктів оподаткування.

В складі спеціального фонду бюджет міста також отримав власних надходжень бюджетних установ на загальну суму 76,7 млн.грн., екологічного податку – 11,7 млн.грн., надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 4,0 млн.грн., збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 2,3 млн.грн. тощо.

 

Видатки

За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 2 016,4 млн.грн., із яких за загальним фондом бюджету – 1849,6 млн.грн. або 92,4 відсотка планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 166,8 млн.грн. До державного бюджету перераховано 141,7 млн.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста без врахування субвенцій з державного бюджету за економічною складовою порівняно з відповідним періодом минулого року не зазнала суттєвих змін. Досить значною залишається частка захищених статей видатків – 89,2 відсотка. Так, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 929,7 млн.грн., розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії – 111,7 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 46,0 млн.грн., соціальні виплати населенню – 16,1 млн.грн. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.

В загальному обсязі витрат бюджету міста найбільшу частку займають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення – 80,1 відсотка.

Так, на утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери використано 1126,6 млн.грн., в тому числі освіти – 605,2 млн.грн., охорони здоров’я – 427,2 млн.грн., культури і мистецтв – 58,2 млн.грн., фізичної культури і спорту – 20,0 млн.грн., міських соціальних служб – 16,0 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста передбачено організацію повноцінної роботи 17-ти нових груп в дошкільних закладах, додатково охоплено дошкільним вихованням 1127 дітей. Також проведено оновлення обладнання харчоблоків дитячих садків.

З серпня поточного року в Шевченківському районі міста розпочали свою роботу два центри первинної медико-санітарної допомоги. Після реконструкції поновив роботу Запорізькій міський геріатричний стаціонар, в якому відпочили та оздоровились 247 самотніх осіб похилого віку та інвалідів.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведені в сумі 441,4 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету – 427,4 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги в сумі 368,7 млн.грн., пільг на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв, а також інших, передбачених законодавством пільг, – 46,5 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 12,2 млн.грн.

Протягом 9 місяців поточного року пільгами на надання житлово-комунальних послуг скористались понад 93 тис.чол., іншими, передбаченими законодавством пільгами – 28,3 тис.чол., отримали житлові субсидії більш ніж 10 тисяч домогосподарств.

Видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті проведені в сумі 46,8 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32,7 млн.грн.).

На заходи із соціального захисту населення в рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста спрямовано 5,0 млн.грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 2,3 млн.грн. На компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, витрачено 1,7 млн.грн. В літній період поточного року забезпечено відпочинок та оздоровлення 2,3 тис. дітей, на що з бюджету міста виділено 3,6 млн.грн.

На житлово-комунальне господарство освоєно бюджетних коштів на суму 101,0 млн.грн., з яких на заходи з благоустрою міста – 63,2 млн.грн., житлово-експлуатаційне господарство – 8,0 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 29,2 млн.грн. Виконані роботи по експлуатації та утриманню 6,1 млн.кв.м доріг, поточному ремонту 15,8 тис.кв.м. доріг та тротуарів, догляду за 0,5 тис.га зелених насаджень, поточному ремонту 12,7 км мереж зовнішнього освітлення, проведені роботи по вибірковому капітальному ремонту 41 житлового будинку, капітальному ремонту 18,6 тис.кв.м покрівлі, експертизі, модернізації, заміні, капітальному ремонту 41-ого ліфта, проведено робіт по відновленню 13,7 тис.кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів та інші.

На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів міської інфраструктури освоєно 46,4 млн.грн., в тому числі на об’єкти соціальної сфери – 3,8 млн.грн., житлового господарства – 8,6 млн.грн., комунального господарства 16,7 млн.грн., освіти – 9,4 млн.грн., охорони здоров’я – 6,7 млн.грн. та інші. Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста на придбання спеціальної техніки та обладнання профінансовано в сумі 8,3 млн.грн.

Проведено робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 18,1 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15,4 млн.грн. За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи спрямовано 11,6 млн.грн.

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 25.09.2013 № 4 «Про достроковий викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики» 10 жовтня 2013 року міською радою був успішно здійснений викуп облігацій серій L, M, N загальною вартістю 50,0 млн.грн. та виплачений відсотковий дохід на дату викупу в обсязі 0,7 млн.грн. Зазначене призвело до зменшення боргового навантаження на бюджет міста.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

директор департаменту фінансової та

бюджетної політики міської ради                                                 В.І.Малиш

 

 

Повна версія довідки: Довідка про вик. бюдж.за 6 міс. 2013

ДОВІДКА

про виконання бюджету м.Запоріжжя за І півріччя 2013 року

Доходи

До бюджету міста за звітний період надійшло доходів в сумі 1 281,4 млн.грн., в тому числі до загального фонду бюджету – 1 145,3 млн.грн., спеціального фонду – 136,1 млн.грн.

За обсягом податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення (1149,10 грн.) місто посідає ІІ місце серед територій області.

Без врахування трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 102,8 відсотка, понад плану до бюджету міста надійшло 22,6 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 22,3 млн.грн. або на 2,8 відсотка.

 

Найбільшим джерелом надходжень загального фонду бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 604,9 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зазначеного податку зросли на 2,4 відсотка (14,2 млн.грн.). Виконавчими органам міської ради спільно з податковими органами проводиться робота з підприємствами міста щодо підвищення фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати, в результаті чого протягом звітного періоду до бюджету міста додатково мобілізовано 3,7 млн.грн податку на доходи фізичних осіб.

Завдяки роботі міської та районних комісій з питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 14 підприємств міста скоротили борги перед працівниками на загальну суму 5,6 млн.грн.

Плата за землю є другою складовою доходів загального фонду бюджету міста. За звітний період надійшло 179,4 млн.грн., виконання плану становить 106,9 відсотка. В порівнянні з минулорічними показниками зазначені надходження зросли на 14,3 млн.грн. або 8,7 відсотка. Позитивно на виконання планових показників позначилась проведена робота по приведенню договорів оренди земельних ділянок у відповідність до норм чинного законодавства та перерахунків вартості землі згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою. Завдяки цьому додатково бюджет міста отримав понад 10,0 млн.грн. плати за землю.

Станом на 01.07.2013 року бюджет отримав податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 21,9 млн.грн., орендної плати за користування майном комунальної власності – 8,2 млн.грн., плати за користування надрами – 3,6 млн.грн., місцевих податків і зборів – 5,9 млн.грн.

Надходження спеціального фонду бюджету міста склали 136,1 млн.грн., з яких субвенції з державного та обласного бюджетів – 11,7 млн.грн. Без урахування офіційних трансфертів план виконаний на 100,6 відсотка, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 23,5 млн.грн. Найбільшу питому вагу в доходах займають єдиний податок (48,9 відсотка або 60,9 млн.грн.) та власні надходження бюджетних установ (41,2 відсотка або 51,2 млн.грн.).

В результаті проведення організаційної роботи щодо виявлення забудовників земельних ділянок для залучення їх до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста бюджет розвитку міста поповнився коштами пайової участі у розмірі 0,2 млн.грн.

Наразі триває робота по формуванню реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпеченню взяття податковими органами платників на облік. В поточному році здійснюється справляння зазначеного податку з юридичних осіб, а вже з наступного року податок будуть сплачувати також і фізичні особи у відповідності до останніх змін, внесених до Податкового кодексу України.

 

Видатки

За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1423,4 млн.грн., із яких за загальним фондом бюджету – 1312,1 млн.грн. або 89,6 відсотка планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 111,3 млн.грн. До державного бюджету перераховано 92,0 млн.грн.

При проведені фінансування першочергова увага приділялась захищеним статтям видатків, які склали 90,1 відсотка видатків загального фонду бюджету без урахування витрат за рахунок субвенцій з державного бюджету. Так, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 677,3 млн.грн., розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії – 101,3 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 32,0 млн.грн., обслуговування боргу – 8,2 млн.грн., трансферти населенню – 8,8 млн.грн. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасні та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.

За функціональною ознакою найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення – 81,6 відсотка.

Так, на утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери використано 830,0 тис.грн., в тому числі освіти – 474,5 млн.грн., фізичної культури і спорту – 14,5 млн.грн., охорону здоров’я – 294,8 млн.грн., культуру і мистецтво – 46,2 млн.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 305,8 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету 287,2 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги в сумі 242,5 млн.грн., пільг особам, які мають право на отримання пільг при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого палива та рідкого пічного побутового палива, а також інших, передбачених законодавством пільг, – 34,6 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 10,1 млн.грн.

За звітний період понад 105 тис.чол. скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг, 27 тис.чол. – іншими, передбаченими законодавством, пільгами, правом отримання житлових субсидій – близько 19 тисяч домогосподарств.

Видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті проведені в сумі 27,5 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13,7 млн.грн.). За сприяння голови Запорізької облдержадміністрації в червні поточного року бюджет міста отримав субвенцію з державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду грошовими коштами в сумі 5,0 млн.грн., що дозволило ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» розрахуватися з працівниками підприємства по виплаті заробітної плати.

В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя проведені видатки на заходи із соціального захисту населення в сумі 5,3 млн.грн., фінансову підтримку ветеранським організаціям міста – 0,3 млн.грн. На компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги витрачено 1,1 млн.грн.

За рахунок бюджетних коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство, виконані роботи по експлуатації та утриманню 4,47 млн.кв м доріг, поточному ремонту 13,3 тис.кв.м. доріг та тротуарів, догляду за 0,5 тис.га зелених насаджень, поточному ремонту 9 км мереж зовнішнього освітлення, проведені роботи по вибірковому капітальному ремонту 5 будинків житлового фонду комунальної власності, 8 будинків житлово-будівельних кооперативів, капітальному ремонту 2,734 тис.кв.м покрівлі, експертизі, модернізації, заміні, капітальному ремонту 5-ти ліфтів та інші.

На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів освоєно 27,0 млн.грн., в тому числі на об’єкти соціальної сфери – 1,5 млн.грн., житлового господарства – 2,1 млн.грн., комунального господарства 13,1 млн.грн., освіти – 6,8 млн.грн., охорони здоров’я – 3,5 млн.грн.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення природоохоронних заходів спрямовано 8,7 млн.грн.