Презентація “Програмно-цільове бюджетування місцевих бюджетів в умовах децентралізації: правові засади”

Презентація “Бюджетна програма – основа програмно-цільового бюджетування. Формування результативних показників виконання бюджетних програм”

Презентація “Бюджетні запити та рішення про місцевий бюджет: формування у програмно-цільовому форматі”

Презентація “Паспорт бюджетної програми та звіт про його виконання як складові програмно-цільового методу”

Презентація “Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм. Особливості здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм” supercash com uacheap esa letter