Закон України «Про запобігання корупції»

Розпорядження міського голови №12р від 17.01.2020 р. “Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”, запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької міської ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста на 2020 рік”

Розпорядження міського голови №27р від 17.02.2021 р. “Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”, запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької міської ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста на 2021 рік”

Наказ №37р від 05.02.2018 р. “Про призначення відповідальних осіб”

Інформація
про хід виконання плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»  та запобігання і протидії корупції серед працівників департаменту на 2020 рік, затвердженого розпорядженням міського  голови від 17.01.2020 №0012р

1. Претенденти на вакантні посади ознайомлюються під особистий підпис з обмеженнями, пов`язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».
2. Вживаються заходи:
2.1. Спрямовані на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у процесі здійснення посадових обов’язків працівниками департаменту;
2.2. Щодо недопущення у департаменті:
- роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близькими їм особами;
- отримання працівниками від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.
3. Щоквартально проводиться моніторинг стану дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у департаменті та вживаються заходи щодо упередження та профілактики скоєння корупційних дій працівниками.